Cập nhật Emoticons (Mặt cười) dạng input cho phần nhận xét (19/04/2012)

Namkna | 02:29 | 5nhận xét
http://2.bp.blogspot.com/-BieE3eW9Bq0/Tn2uEAEG1ZI/AAAAAAAAB6U/g4_1EXqEGuc/s200/bieu-tuong-cam-suc-comment-namkna-ngoctra.jpg

Theo đúng như đã hứa hôm nay namkna cập nhật thêm phần mặt cười cho phần nhạn xét của Template này Tại thời gian vừa rồi namkna hơi bạn nên hôm nay mí làm được các bạn thông cảm nha.

Thay thế Favicom namkna thành Favicom của bạn.

Namkna | 23:01 | 2nhận xét
http://namkna.blogspot.com/favicon.ico
Nếu để ý bạn sẽ thấy ở tất cả các blog của namkna đều có Favicom như hình này: http://namkna.blogspot.com/favicon.ico để thay thế hình đó bạn làm như sau:

  • Đăng nhập vào blog
  • Chọn Thiết Kế
  • Chọn Chỉnh sửa HTML


Cách hiện phần footer (phần chân) của blog

Namkna | 22:52 | 7nhận xét
- Template này mình để hiện Footer ở tất cả trang chủ, các trang nhãn, trang bài viết. Có một số cách tùy biến như sau:
- Nếu muốn phần footer này chỉ hiện ở trang chủ và trang nhãn. không hiện ở trang bài viết. bạn tìm code sau:

Cách chỉnh sửa phần nội quy nhận xét

Namkna | 22:34 | 0 nhận xét

Để viết phần nội dung bạn làm như sau

  1. Đăng nhập Blogger
  2. vào Settings (Cài đặt)
  3. Chọn thẻ Comments (Nhận xét
  4. kéo xuống mục Comment Form Message (Thư thông báo mẫu nhận xét

Thay thế thanh tìm kiếm của blog

Namkna | 22:13 | 2nhận xét
Để sử dụng được google dearch trên trang này bạn vào thiết kế, thêm tiện ích và ìm đoạn code sau:

Sử dụng các file Javar Scrip trong blog này

Namkna | 20:03 | 3nhận xét
Dưới đây là các file Scrip sử dụng trong blog các bạn download về và Upload lên host riêng sau đó thay vào blog để tránh bị lỗi blog nha.

Ảnh sử dụng trong blog này

Namkna | 19:49 | 4nhận xét
Đây là các bước ảnh sử dụng cho template này.
Các bạn tải các bước ảnh này về sau đó Upload lên blog của bạn và thay vào blog của bạn nha. không có nếu một ngày nào đó caccs bước ảnh này Die mình không chịu trách nhiệm đâu.
 
Hỗ trợ : Cài đặt | Namkna | Mas Template Copyright © 2012. Six milion namkna Template
Template Edit by Namkna BlOg's
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel