Home » , » Cách hiện phần footer (phần chân) của blog

Cách hiện phần footer (phần chân) của blog

Namkna | 22:52 | 7nhận xét
- Template này mình để hiện Footer ở tất cả trang chủ, các trang nhãn, trang bài viết. Có một số cách tùy biến như sau:
- Nếu muốn phần footer này chỉ hiện ở trang chủ và trang nhãn. không hiện ở trang bài viết. bạn tìm code sau:

-> Vào thiết kế - Chỉnh sửa HTML
<!-- footer by namkna.blogspot.com/ -->
<div class='picfooter'>
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>

<div id='footer1-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='Template Updates' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer2-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer2' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML7' locked='false' title='Instruction' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer3-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer3' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Blogroll' type='LinkList'/>
</b:section>
</div> <div style='clear:both;'/>

</div>
</div>
<!-- end footer by namkna.blogspot.com/ -->
Thay thế thành:

<!-- footer by namkna.blogspot.com/ -->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='picfooter'>
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>

<div id='footer1-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='Template Updates' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer2-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer2' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML7' locked='false' title='Instruction' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer3-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer3' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Blogroll' type='LinkList'/>
</b:section>
</div> <div style='clear:both;'/>

</div>
</div>
</b:if>
<!-- end footer by namkna.blogspot.com/ -->
Thay code màu đỏ ở đoạn trên bằng code sau:
- Nếu muốn phần footer xuất hiện ở trang bài viết thì dạn thay thế thành.

<!-- footer by namkna.blogspot.com/ -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='picfooter'>
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>

<div id='footer1-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='Template Updates' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer2-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer2' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML7' locked='false' title='Instruction' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='footer3-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer3' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Blogroll' type='LinkList'/>
</b:section>
</div> <div style='clear:both;'/>

</div>
</div>
</b:if>
<!-- end footer by namkna.blogspot.com/ -->
Chú thành công!
Chia sẻ bài viết :

7 Nhận xét

Thanh Tuyen 09:09 29 tháng 6, 2012

mình muốn footer hiện ở tất cả các trang thì sửa lại như nào? hiện tại mình đã sửa cho footer hiện ở trang bài viết mà không hiện ở trang chủ và nhãn. thank!

Reply
Fairstar 06:02 5 tháng 11, 2012

@Thanh Tuyen Em xóa đoạn code màu đỏ và xanh ở trên đi.

Reply
Nguyễn Văn Sáng 05:34 10 tháng 12, 2012

mình tìm đoạn code mà không thấy để chèn, mong giúp đỡ

Reply
Thien Van 02:58 20 tháng 1, 2013

Ad có mẫu footer không share code cho mình với! thanks ad!

Reply
sang nguyen 19:07 5 tháng 8, 2013

Không biết blog mình có thể hiện chân trang dc k ma mình tim hoài k dc. A Nam giup minh với. Blog mình http://vnnet247.blogspot.com/

Reply

Đăng nhận xét

Nội quy! Đóng lại Cảm ơn bạn đã Comment!

bạn có thể chèn ảnh, nhạc, video vào comment
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
 
Hỗ trợ : Cài đặt | Namkna | Mas Template Copyright © 2012. Six milion namkna Template
Template Edit by Namkna BlOg's
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel